An Giang đa dạng hóa mô hình sinh kế, giảm nghèo bền vững

Tại An Giang, để giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, tỉnh xác định phải đa dạng hóa mô hình sinh kế cho người dân, đặc biệt là người nghèo, thúc đẩy ý chí sáng tạo, vươn lên.

Ở tỉnh miền Tây Nam bộ này, hàng chục hợp tác xã (HTX) đang ngày đêm cùng chính quyền tạo công ăn việc làm cho người lao động, từ đó góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo.

Trong 11 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, duy nhất Tri Tôn là huyện nghèo giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định 353/QĐ-TTg, ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Từ nguồn vốn Trung ương và địa phương, huyện Tri Tôn đã được hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng KTXH liên kết vùng, phục vụ dân sinh, sản xuất, thương mại, lưu thông hàng hóa và cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản...

HTX An Phước Lộc, ấp Cà Na, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn được đánh giá là một trong những mô hình đi đầu trong việc phối hợp cùng chính quyền địa phương tạo công ăn việc làm cho hàng chục thành viên, người lao động. Đáng nói, thông qua các hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình, HTX đang “chung tay” cùng chính quyền xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn.

Từ khi thành lập đến nay, HTX triển khai phương án sản xuất - kinh doanh, hướng dẫn thành viên liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Cũng ở huyện nghèo Tri Tôn, HTX Dịch vụ Nông nghiệp Bến Bà Chi được biết đến với thương hiệu “trái xoài Bến Bà Chi”, được sản xuất theo quy trình VietGAP. Gần đây, HTX Bến Bà Chi đã ký kết hợp đồng mua bán, tiêu thụ xoài với một doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

W-nong-nghiep-lao-cai-thach-thao-2-1.jpg

Tại nhiều địa phương, mô hình hợp tác xã đang góp sức cùng chính quyền tạo công ăn việc làm cho người lao động, từ đó góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo.

HTX đã thu hút 36 thành viên, là các nhà vườn trồng xoài ở 2 xã Lê Trì, Ba Chúc, với diện tích hơn 56ha, vốn góp của các thành viên đạt trên 700 triệu đồng. Để các thành viên trồng xoài đạt năng suất cao, HTX phối hợp với ngành nông nghiệp huyện, tổ chức các hội thảo khoa học, các lớp tập huấn trên cây ăn quả. Đồng thời, triển khai ứng dụng 3 mô hình công nghệ cao do Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang hỗ trợ, với tổng kinh phí trên 800 triệu đồng.

Huyện cũng đang xây dựng, nhân rộng mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất - kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người dân sinh sống trên địa bàn. Hỗ trợ người có khả năng lao động, có nhu cầu thuộc hộ nghèo, hộ dân trên địa bàn huyện được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp nhằm đổi mới phương thức, kỹ thuật sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, tăng thu nhập.

Đặc biệt, huyện hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo có ít nhất một thành viên trong độ tuổi lao động có việc làm bền vững…

Nhờ những biện pháp đa dạng, An Giang đã giảm được 5.257 hộ nghèo và 6.918 hộ cận nghèo đa chiều theo chuẩn nghèo quốc gia năm 2022. Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh dự kiến giảm 1-1,2%; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 3-4%/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở huyện nghèo giảm 2%/năm.

Bù đắp các chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo

Đối với chính sách hỗ trợ y tế, tỉnh thực hiện hỗ trợ và cấp gần 222.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc diện nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số vùng khó khăn, người dân thuộc vùng đặc biệt khó khăn theo quy định.

Trong khi đó, chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm cũng được quan tâm. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh tuyển sinh đào tạo nghề cho 7.101 người. Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho 21.552 người. Tổ chức 9 phiên giao dịch việc làm, ngày hội việc làm và 213 cụm, điểm tư vấn kết nối việc làm cho người lao động tại 9 địa phương trong tỉnh, với 263 lượt doanh nghiệp tham dự, thu hút gần 8.700 lao động tham dự.

Tại An Giang, học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách người có công, dân tộc thiểu số được miễn giảm học phí và các chi phí khác. Năm 2023, gần 15.000 hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện sinh hoạt.

Các chính sách ưu đãi tín dụng xã hội hỗ trợ giảm nghèo được tỉnh ưu tiên, đặc biệt trong 4 tháng đầu năm 2023, giải ngân 234 tỷ đồng cho vay 3.459 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và học sinh, sinh viên; ước đến cuối năm 2023 giải ngân 697,2 tỷ đồng.

Minh An

Chăm lo dinh dưỡng cho trẻ để góp phần giảm nghèo

Chăm lo, cải thiện dinh dưỡng, quan tâm sức khỏe hộ nghèo, cận nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đắk Nông tăng cường tuyên truyền công tác giảm nghèo

Qua rà soát sơ bộ, đến tháng 12/2023, kết quả giảm nghèo chung của tỉnh đạt 2,79 % (kế hoạch đặt ra là 3%) và giảm nghèo dân tộc thiểu số tại chỗ là 8,1% (kế hoạch đặt ra là 5%).

Huế hỗ trợ làm nhà, giải quyết việc làm để giảm nghèo

Thành phố Huế triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, có hơn 500 hộ thoát nghèo trong năm 2023.

Tập trung giảm nghèo thông tin, hỗ trợ nhà ở cho người dân

Tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp giảm nghèo, hỗ trợ người dân an cư là những chương trình được nhiều địa phương của tỉnh Khánh Hòa chú trọng.

Thúc đẩy giải quyết việc làm bền vững tại Phú Thọ

Hỗ trợ việc làm bền vững là một trong những tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thái Nguyên tổ chức phiên giao dịch, ngày hội việc làm để giảm nghèo bền vững

Giải quyết việc làm giúp người lao động, nhất là hộ nghèo và cận nghèo, có thu nhập ổn định, là hoạt động góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo nói chung tại nhiều địa phương ở Thái Nguyên.

Những 'trái ngọt' của chương trình giảm nghèo bền vững ở Đồng Tháp

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, Đồng Tháp đạt được nhiều kết quả khả quan.

Long An phấn đấu giảm số hộ nghèo đa chiều

Long An đặt mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế hộ tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới; hỗ trợ người khó khăn vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Bắc Giang tăng cường triển khai dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản về việc tăng cường triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Thành quả giảm tỷ lệ hộ nghèo ở Sa Pa

Năm 2023, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Sa Pa đạt 7,76%, vượt mức bình quân của tỉnh và vượt kế hoạch thị xã giao.