Thái Nguyên:

TP Sông Công: Cán bộ học sử dụng phần mềm để đổi mới công tác điều tra hộ nghèo

Phần mềm được phát triển theo hướng khuyến khích người dân chủ động kê khai thông tin hộ gia đình mình. Sau đó, cán bộ cơ sở sẽ thực hiện thẩm định thông tin nhằm đảm bảo tính khách quan trong quá trình điều tra, rà soát hộ nghèo hàng năm.

Ngày 5/10, hơn 300 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp việc, cán bộ rà soát hộ nghèo của thành phố Sông Công, các xã, phường đã tham gia hội nghị tập huấn đăng ký thông tin hộ nghèo do phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức. 

Buổi tập huấn nhằm hỗ trợ cán bộ làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội các xã, phường tiếp cận cập nhật điều tra theo phần mềm mới, qua đó áp dụng chuyển đổi số đối với công tác điều tra hộ nghèo những năm tiếp theo được thuận tiện và chính xác hơn.

Một góc thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Theo đó, người dùng truy cập vào App hay web sử dụng phần mềm Connection của đơn vị cung cấp và thực hiện các bước theo hướng dẫn. Hệ thống đăng ký và quản lý thông tin đối tượng hộ nghèo, cận nghèo là hệ thống phần mềm nhằm hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, cán bộ thực hiện công tác giảm nghèo trong việc đăng ký thông tin, điều tra rà soát hộ nghèo. 

Phần mềm được phát triển theo hướng khuyến khích người dân chủ động kê khai thông tin hộ gia đình mình. Sau đó, cán bộ cơ sở sẽ thực hiện thẩm định thông tin nhằm đảm bảo tính khách quan trong quá trình điều tra, rà soát hộ nghèo hàng năm.

Ưu điểm của hệ thống này là hỗ trợ cho cán bộ thực hiện công tác rà soát hộ nghèo thay vì phải tính toán điểm số trên giấy điều tra như trước thì hệ thống sẽ tự động tính ra số điểm trên các thông tin mà người dân kê khai.

Cũng tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh thông tin những văn bản, chính sách mới của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Được biết, thực hiện chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025, qua rà soát đến cuối năm 2021, thành phố Sông Công có 463 hộ nghèo, chiếm 2.53%; 353 hộ cận nghèo, chiếm 1.93%.

Nguyễn Thanh Hà, Lê Anh Dũng, Đỗ Hữu Duyên

Chăm lo dinh dưỡng cho trẻ để góp phần giảm nghèo

Chăm lo, cải thiện dinh dưỡng, quan tâm sức khỏe hộ nghèo, cận nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đắk Nông tăng cường tuyên truyền công tác giảm nghèo

Qua rà soát sơ bộ, đến tháng 12/2023, kết quả giảm nghèo chung của tỉnh đạt 2,79 % (kế hoạch đặt ra là 3%) và giảm nghèo dân tộc thiểu số tại chỗ là 8,1% (kế hoạch đặt ra là 5%).

Huế hỗ trợ làm nhà, giải quyết việc làm để giảm nghèo

Thành phố Huế triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, có hơn 500 hộ thoát nghèo trong năm 2023.

Tập trung giảm nghèo thông tin, hỗ trợ nhà ở cho người dân

Tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp giảm nghèo, hỗ trợ người dân an cư là những chương trình được nhiều địa phương của tỉnh Khánh Hòa chú trọng.

Thúc đẩy giải quyết việc làm bền vững tại Phú Thọ

Hỗ trợ việc làm bền vững là một trong những tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thái Nguyên tổ chức phiên giao dịch, ngày hội việc làm để giảm nghèo bền vững

Giải quyết việc làm giúp người lao động, nhất là hộ nghèo và cận nghèo, có thu nhập ổn định, là hoạt động góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo nói chung tại nhiều địa phương ở Thái Nguyên.

Những 'trái ngọt' của chương trình giảm nghèo bền vững ở Đồng Tháp

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, Đồng Tháp đạt được nhiều kết quả khả quan.

Long An phấn đấu giảm số hộ nghèo đa chiều

Long An đặt mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế hộ tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới; hỗ trợ người khó khăn vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Bắc Giang tăng cường triển khai dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản về việc tăng cường triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Thành quả giảm tỷ lệ hộ nghèo ở Sa Pa

Năm 2023, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Sa Pa đạt 7,76%, vượt mức bình quân của tỉnh và vượt kế hoạch thị xã giao.