Phú Thọ:

Tạ Xá đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác giảm nghèo

Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của xã Tạ Xá giảm còn 13,9%; hộ cận nghèo giảm còn 7,2%; tỷ lệ đường giao thông cứng hóa đạt 76,5%. Toàn xã đã đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới và đặt mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024.

Là xã Công giáo toàn tòng của huyện miền núi Cẩm Khê, năm 2015, xã Tạ Xá có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất huyện, chiếm tới 48,9% và 14,1% hộ cận nghèo.

Để thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, cấp ủy, chính quyền xã đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai các chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Một trong các giải pháp được xã triển khai thực hiện là ưu tiên, tạo điều kiện để các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước.

Tạ Xá đặt mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024

Theo đó, các tổ chức chính trị xã hội trong xã đã đứng ra ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện số tiền gần 30 tỷ đồng cho hơn 600 hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Đồng thời khuyến khích, động viên các hộ mạnh dạn tập trung dồn đổi tích tụ đất đai phát triển các mô hình phát triển kinh tế vườn, ao chuồng, rừng phù hợp tại địa phương.

Cùng với đó, xã chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; phối hợp với các đơn vị được phép tuyển lao động đi xuất khẩu tư vấn để người dân đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc),... Xã còn trợ giúp pháp lý kịp thời, đầy đủ và đúng quy định giúp người dân yên tâm khi đi xuất khẩu lao động.

Nhằm phát huy, lan tỏa các tấm gương trong giảm nghèo, xã kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có đóng góp cho công tác giảm nghèo tại địa phương.

Năm 2022, những nỗ lực tích cực, các giải pháp đồng bộ trong công tác giảm nghèo đã góp phần để tình hình phát triển kinh tế xã hội xã Tạ Xá có những bước tiến vững chắc, an sinh xã hội đảm bảo, các lĩnh vực văn hóa - xã hội đều được quan tâm phát triển, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao.

Tổng thu ngân sách xã đạt gần 4,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13,9%; hộ cận nghèo giảm còn 7,2%; tỷ lệ đường giao thông cứng hóa đạt 76,5%. Xã có thêm 4  khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới, toàn xã đã đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới (đang đề nghị công nhận thêm 3 tiêu chí là thu nhập, giáo dục và môi trường). Xã đặt mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024.

Tuyết Nhung, Lê Thúy, Hoài Bắc

An Lão đẩy mạnh truyền thông và đào tạo nghề góp phần giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, huyện An Lão (tỉnh Bình Định) đã đẩy mạnh công tác truyền thông về giảm nghèo và đào tạo nghề cho lao động vùng nông thôn giải quyết việc làm, góp giảm nghèo bền vững.

An Giang: Tuyên truyền làm thay đổi nhận thức góp phần giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh An Giang đã chủ động tuyên truyền tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững.

Dấu ấn giảm nghèo bền vững ở huyện vùng cao Mù Cang Chải

Năm 2023, huyện vùng cao Mù Cang Chải đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình đầu tư, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, toàn huyện giảm 1.178 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 9,83%.

Lạc Dương nỗ lực giảm nghèo bền vững

Huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã lồng ghép hiệu quả nhiều chương trình mục tiêu của quốc gia và địa phương để phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo.

Phú Yên: Tuyên truyền thay đổi tư duy, cùng nhau giảm nghèo

Để góp phần cùng địa phương thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên đã tổ chức hội thi truyên truyền về công tác giảm nghèo.

Đồng Tháp: Được tiếp cận thông tin kịp thời, tỷ lệ hộ nghèo ở Tam Nông giảm mạnh

Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo ở huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) giảm mạnh nhờ được tiếp cận các thông tin, chính sách, dự án hỗ trợ của Nhà nước kịp thời.

Gần 74.000 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo ở Đồng Tháp được cấp thẻ BHYT

Năm 2023, Đồng Tháp cấp gần 74.000 thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; tư vấn dinh dưỡng tại cộng đồng và trường học; xác định tình trạng dinh dưỡng của trẻ vì mục tiêu giảm nghèo đa chiều.

Lâm Đồng giảm dần mức độ thiếu hụt chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo

Những năm gần đây, tỷ lệ giảm nghèo, giảm các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (trong chuẩn nghèo đa chiều) tại Lâm Đồng qua từng năm đều đạt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Hiệu quả từ đào tạo nghề, giải quyết việc làm ở Hòa Bình

Cùng với việc đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực có chất lượng, công tác đào tạo nghề góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững.

An Giang: Thành phố Châu Đốc không còn hộ nghèo

Đến cuối năm 2023, 34 hộ nghèo của thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã thoát nghèo. Kết quả này vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra của thành phố.