Phú Thọ:

Tạ Xá đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác giảm nghèo

Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của xã Tạ Xá giảm còn 13,9%; hộ cận nghèo giảm còn 7,2%; tỷ lệ đường giao thông cứng hóa đạt 76,5%. Toàn xã đã đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới và đặt mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024.

Là xã Công giáo toàn tòng của huyện miền núi Cẩm Khê, năm 2015, xã Tạ Xá có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất huyện, chiếm tới 48,9% và 14,1% hộ cận nghèo.

Để thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, cấp ủy, chính quyền xã đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai các chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Một trong các giải pháp được xã triển khai thực hiện là ưu tiên, tạo điều kiện để các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước.

Tạ Xá đặt mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024

Theo đó, các tổ chức chính trị xã hội trong xã đã đứng ra ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện số tiền gần 30 tỷ đồng cho hơn 600 hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Đồng thời khuyến khích, động viên các hộ mạnh dạn tập trung dồn đổi tích tụ đất đai phát triển các mô hình phát triển kinh tế vườn, ao chuồng, rừng phù hợp tại địa phương.

Cùng với đó, xã chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; phối hợp với các đơn vị được phép tuyển lao động đi xuất khẩu tư vấn để người dân đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc),... Xã còn trợ giúp pháp lý kịp thời, đầy đủ và đúng quy định giúp người dân yên tâm khi đi xuất khẩu lao động.

Nhằm phát huy, lan tỏa các tấm gương trong giảm nghèo, xã kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có đóng góp cho công tác giảm nghèo tại địa phương.

Năm 2022, những nỗ lực tích cực, các giải pháp đồng bộ trong công tác giảm nghèo đã góp phần để tình hình phát triển kinh tế xã hội xã Tạ Xá có những bước tiến vững chắc, an sinh xã hội đảm bảo, các lĩnh vực văn hóa - xã hội đều được quan tâm phát triển, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao.

Tổng thu ngân sách xã đạt gần 4,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13,9%; hộ cận nghèo giảm còn 7,2%; tỷ lệ đường giao thông cứng hóa đạt 76,5%. Xã có thêm 4  khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới, toàn xã đã đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới (đang đề nghị công nhận thêm 3 tiêu chí là thu nhập, giáo dục và môi trường). Xã đặt mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024.

Tuyết Nhung, Lê Thúy, Hoài Bắc

Quảng Bình: Thành phố Đồng Hới đẩy mạnh truyền thông về công tác giảm nghèo

Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, bên cạnh việc triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ người dân, thành phố Đồng Hới đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân phát huy tinh thần tự lực vươn lên giảm nghèo bền vững.

Quảng Bình tăng cường tuyên truyền thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững

Từ đầu năm 2023, tỉnh Quảng Bình đã tập trung tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường truyền thông về chính sách việc làm ở vùng đồng bào DTTS và miền núi

Hội thi tìm hiểu chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm được tổ chức tại huyện Đakrông (Quảng Trị) nhằm tăng cường công tác truyền thông về các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ truyền thông về giảm nghèo bền vững

Từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều đợt tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền về chương trình giảm nghèo bền vững...

Phát triển dược liệu giúp vùng dân tộc thiểu số giảm nghèo bền vững

Việt Nam có rất nhiều loài cây dược liệu khác nhau. Việc phát triển nguồn dược liệu từ nuôi trồng, thu hái, chế biến tạo thành chuỗi liên kết giúp cho người dân vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế bền vững.

Quảng Trị đẩy mạnh hỗ trợ người dân tìm kiếm việc làm

Chương trình giao lưu, đối thoại về việc làm được coi là một trong những giải pháp nhằm kết nối cung - cầu lao động, tạo sự phát triển ổn định, giúp thoát nghèo.

Thành phố Bạc Liêu chú trọng cấp thẻ BHYT, giải quyết việc làm cho người nghèo

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong năm 2023, thành phố Bạc Liêu đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo, tránh tái nghèo, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Quảng Ngãi chú trọng tạo việc làm cho người nghèo

Đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Truyền thông nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững

Việc triển khai thực hiện Dự án Truyền thông giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 thời gian qua đã mang lại những hiệu quả tích cực.

Nghệ An tập huấn thực hiện quản lý suy dinh dưỡng ở trẻ em

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã tổ chức các lớp tập huấn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.