Phấn đấu đến 2025, Quan Hoá đạt tất cả các mục tiêu về giảm nghèo

Các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Quan Hoá giảm dần qua từng năm.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá, một trong những nguyên nhân dẫn đến việc còn các hộ nghèo là do một số người bị ốm đau, bệnh nặng, không có sức lao động, thiếu vốn và thiếu phương tiện sản xuất. Bên cạnh đó là ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh đã tác động đến sinh kế, việc làm nên hộ nghèo, cận nghèo càng khó có khả năng vươn lên. 

Mặt khác, trên thực tế vẫn còn một bộ phận không nhỏ người nghèo phụ thuộc hoàn toàn vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước dẫn đến trông chờ, ỷ lại, không tự lực phấn đấu, thậm chí mong muốn được vào diện hộ nghèo để hưởng các chính sách ưu đãi. 

Ngoài những nguyên nhân trên, các yếu tố kinh tế vĩ mô như thất nghiệp, việc làm, lạm phát, chính sách an sinh xã hội, thu nhập, chất lượng nguồn nhân lực, cơ hội tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản về nhà ở, y tế, an ninh, giáo dục... cũng là những nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp dẫn đến những nỗ lực thoát nghèo bền vững rất khó khăn.

Để công tác giảm nghèo đi vào thực chất, hiệu quả, thời gian qua, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá đã thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể phụ trách từng lĩnh vực và phụ trách chỉ đạo điểm. 

Mỗi tháng, ít nhất một lần, huyện cử cán bộ xuống thôn, bản để tuyên truyền về chủ trương, chính sách giảm nghèo, hướng dẫn sản xuất, phát triển kinh tế cho các hộ nghèo. Đồng thời, tiến hành điều tra, rà soát, xác định rõ nguyên nhân dẫn đến đói nghèo của từng hộ.

Ưu tiên nhóm đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo có lao động, có đất hoặc một phần đất canh tác nhưng thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất được hỗ trợ trước. Các nhóm hộ có lao động nhưng thiếu đất sản xuất thì hỗ trợ đất sản xuất hoặc hỗ trợ công cụ sản xuất thay cho hỗ trợ đất...

Huyện Quan Hoá tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Trên cơ sở điều tra, rà soát hộ nghèo, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch giảm nghèo của địa phương, trong đó xác minh rõ mục tiêu cụ thể và các giải pháp tác động theo từng nhóm nguyên nhân nghèo, về các chiều thiếu hụt để có giải pháp thực hiện. 

Bên cạnh đó, các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc đúng quy định, nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm.

Ngoài ra, huyện cũng đã thực hiện triển khai hiệu quả các chương trình, dự án như: Dự án Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; Dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; Dự án Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; Dự án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo; Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin; Dự án Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình.

Cũng trong thời gian qua, huyện Quan Hóa đã chỉ đạo các địa phương rà soát, điều tra, xác định chính xác đối tượng thụ hưởng chính sách bảo đảm tính minh bạch, đúng quy định, đúng đối tượng, từ đó hỗ trợ tạo điều kiện cho các hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất nhằm khắc phục tình trạng trông chờ, ỷ lại của đối tượng thụ hưởng... 

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hướng dẫn cách sản xuất, khuyến nông, khuyến công và chuyển giao khoa học - kỹ thuật, công nghệ để người dân áp dụng vào phát triển kinh tế nhằm xóa nghèo nhanh và bền vững. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về công tác giảm nghèo, vì vậy ý thức vươn lên thoát nghèo của người nghèo được thay đổi. 

Bằng các giải pháp linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Quan Hóa đạt được những chuyển biến tích cực, số hộ nghèo và tỷ lệ hộ nghèo hằng năm đều giảm và có xu hướng bền vững.

Với sự nỗ lực vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận vươn lên của nhân dân, nhiều hộ nghèo nhờ được thụ hưởng các chính sách, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước, cộng đồng, xã hội đã vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống tốt hơn, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. 

Trong thời gian tới, huyện Quan Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Tiếp tục hoàn thiện, thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo gắn với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân. 

Việc thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo đã củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, góp phần ổn định xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện Quan Hoá. Phấn đấu đến năm 2025, huyện đạt tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu về giảm nghèo của tỉnh, của huyện đã đề ra như: Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm theo tiêu chí mới của giai đoạn 2024 - 2025 từ 4 - 5% trở lên, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân hàng năm từ 3% trở lên…

Thuý Vy

Điện thoại thông minh hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Nhờ điện thoại thông minh, các thiết bị điện tử nghe nhìn và mạng internet, bà con dân tộc thiểu số tại Lào Cai đã biết ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, học tập các mô hình kinh tế và bán hàng trực tuyến.

Làng Lô Lô Chải - Điểm sáng du lịch nơi địa đầu Tổ quốc

Không chỉ trông đợi "hữu xạ tự nhiên hương", đồng bào tại Lô Lô Chải hiện nay đã biết ứng dụng công nghệ thông tin quảng bá sản phẩm du lịch của địa phương mình qua Zalo, Facebook, TikTok, Youtube...

20.000 học sinh được tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân gia đình tại Chư Păh

Trên mảnh đất Chư Păh, năm 2021, trong 327 cặp kết hôn, thì có tới 76 cặp tảo hôn là đồng bào dân tộc thiểu số. Với quyết tâm không để tình trạng này kéo dài, chính quyền huyện Chư Păh đã triển khai hàng loạt hoạt động nhằm đẩy lùi nạn tản hôn.

Kết nghĩa thôn, buôn - cách làm mới hiệu quả tại Krông Pắk

Xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược, lâu dài, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác kết nghĩa với thôn, buôn đồng bào DTTS.

Bảo tồn âm thanh “giữ hồn” của dân tộc Giẻ Triêng

Dưới tác động tích cực của các chính sách bảo tồn, phát triển văn hóa của Đảng, nhà nước, đồng bào Gié Triêng ở Đắk Dục, Ngọc Hồi (Kon Tum) đã làm tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Nạn tảo hôn dần vắng bóng trên mảnh đất Kon Plong

Nhờ nhiều hoạt động tuyên truyền quyết liệt, trong những năm gần đây, tổng số trường hợp tảo hôn trên địa bàn huyện Kon Plong có xu hướng giảm dần theo từng năm, không có hôn nhân cận huyết thống.

Phát huy vai trò y tế thôn bản trong chăm sóc sức khoẻ cộng động

Là cánh tay nối dài của ngành y tế tại cơ sở, đội ngũ nhân viên y tế thôn bản đóng góp lớn trong việc trực tiếp chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, nhất là người nghèo tại vùng sâu, vùng xa.

Yên Bái: Nhiều người dân tộc thiểu số tham gia xuất khẩu lao động

Huyện Văn Yên là địa phương có số người đi lao động xuất khẩu cao nhất tỉnh Yên Bái. Nhờ nguồn vốn tiết kiệm từ người xuất khẩu lao động, nhiều gia đình đã xóa đói giảm nghèo.

Đổi thay tích cực ở thôn nghèo "ba không" vùng cao Lào Cai

Từ một thôn "ba không" với không điện, không đường bê tông, không sóng điện thoại di động… sắp tới thôn Bản Giàng, xã Pa Cheo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai sẽ có nhiều đổi thay theo hướng tích cực.

Hơn 600 hộ nghèo, cận nghèo Lào Cai được xây mới, sửa chữa nhà ở

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, UBND tỉnh Lào Cai triển khai hỗ trợ nhà ở cho 7.555 hộ nghèo ở 4 huyện với tổng kinh phí khoảng 415 tỷ đồng.