Lào Cai xây mới 2.808 nhà, sửa chữa 4.747 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Lào Cai đã phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 04 huyện nghèo Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường Khương, Bát Xát tại Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 10/11/2022.

Chia sẻ tại Hội nghị trực tuyến với 26 địa phương nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện dự án 5 “Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Trọng Hài cho biết: Lào Cai đã phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 04 huyện nghèo Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường Khương, Bát Xát tại Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 10/11/2022.

laocai.jpg
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Trọng Hài

Theo đó hỗ trợ 7.555 nhà (xây mới 2.808 nhà và sửa chữa 4.747 nhà) với tổng kinh phí gần 415 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2023 thực hiện xây mới và sửa chữa 1.292 nhà với số kinh phí đã giao gần 45 tỷ đồng (ngân sách trung ương gần 41 tỷ đồng, ngân sách địa phương đối ứng hơn 4 tỷ đồng). Đến hết tháng 9/2023, tỉnh Lào Cai đang triển khai xây mới và sửa chữa 502 nhà; đã giải ngân được khoảng 14,7%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng cản trở lớn nhất hiện nay trong việc triển khai thực hiện dự án 5 là vấn đề đất đai và đề xuất trong thời gian tới cần phải giải quyết nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đồng thời thành lập các tổ công tác, tăng cường tuyên truyền, vận động, phổ biến chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đến người dân bằng hình thức phù hợp…

Tuy nhiên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Trọng Hài nhấn mạnh, với quyết tâm cao, Lào Cai sẽ cố gắng, nỗ lực hoàn thành mục tiêu đã đặt ra với Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàm tỉnh Lào Cai trong năm 2023.

PV

Quảng Bình: Thành phố Đồng Hới đẩy mạnh truyền thông về công tác giảm nghèo

Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, bên cạnh việc triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ người dân, thành phố Đồng Hới đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân phát huy tinh thần tự lực vươn lên giảm nghèo bền vững.

Quảng Bình tăng cường tuyên truyền thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững

Từ đầu năm 2023, tỉnh Quảng Bình đã tập trung tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường truyền thông về chính sách việc làm ở vùng đồng bào DTTS và miền núi

Hội thi tìm hiểu chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm được tổ chức tại huyện Đakrông (Quảng Trị) nhằm tăng cường công tác truyền thông về các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ truyền thông về giảm nghèo bền vững

Từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều đợt tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền về chương trình giảm nghèo bền vững...

Phát triển dược liệu giúp vùng dân tộc thiểu số giảm nghèo bền vững

Việt Nam có rất nhiều loài cây dược liệu khác nhau. Việc phát triển nguồn dược liệu từ nuôi trồng, thu hái, chế biến tạo thành chuỗi liên kết giúp cho người dân vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế bền vững.

Quảng Trị đẩy mạnh hỗ trợ người dân tìm kiếm việc làm

Chương trình giao lưu, đối thoại về việc làm được coi là một trong những giải pháp nhằm kết nối cung - cầu lao động, tạo sự phát triển ổn định, giúp thoát nghèo.

Thành phố Bạc Liêu chú trọng cấp thẻ BHYT, giải quyết việc làm cho người nghèo

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong năm 2023, thành phố Bạc Liêu đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo, tránh tái nghèo, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Quảng Ngãi chú trọng tạo việc làm cho người nghèo

Đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Truyền thông nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững

Việc triển khai thực hiện Dự án Truyền thông giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 thời gian qua đã mang lại những hiệu quả tích cực.

Nghệ An tập huấn thực hiện quản lý suy dinh dưỡng ở trẻ em

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã tổ chức các lớp tập huấn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.