TP Phan Rang – Tháp Chàm:

Hai năm thực hiện nghị quyết, công tác giảm nghèo đạt những kết quả tích cực

Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả tích cực. Các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời...

Thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025; 2 năm qua, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) tập trung nhiều giải pháp với nhiều chính sách an sinh xã hội trên địa bàn để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết đề ra, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo lộ trình kế hoạch.

Tổng nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo trong 02 năm là 218,579 tỷ đồng; trong đó: nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước là 213,245 tỷ đồng, kinh phí ngoài ngân sách nhà nước là 5,334 tỷ đồng.  

Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả tích cực. Các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và đã từng bước phát huy tác dụng, hỗ trợ có hiệu quả cho người nghèo;

Người nghèo đã tiếp cận tốt hơn các chính sách trợ giúp của Nhà nước về giáo dục, y tế, nước sạch vệ sinh môi trường; an sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn, một số người nghèo đã có chuyển biến tích cực về nhận thức, có ý chí tự lực vươn lên vượt qua khó khăn để sản xuất, kinh doanh và thoát nghèo.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp từ thành phố đến phường, xã đã vào cuộc ngay từ đầu ngay sau khi Nghị quyết ban hành. Cả hệ thống chính trị thành phố, tổ chức, cá nhân, cộng đồng xã hội tích cực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tích cực tham gia công tác giảm nghèo và hỗ trợ người nghèo tại địa phương.

v.v,...

100% hộ nghèo thoát nghèo không tái nghèo trong năm 2022

Nghị quyết Ban Thường vụ thành ủy đề ra chỉ tiêu trong giai đoạn 2021 - 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2% và hộ cận nghèo giảm còn dưới 4%; 100% hộ thoát nghèo không tái nghèo và 100% hộ người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú.

Thực tế triển khai, đầu năm 2021: Thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 (theo chuẩn cũ): Tỷ lệ hộ nghèo là 1,62% (842 hộ), tỷ lệ hộ cận nghèo là 3,63% (1.888 hộ). Cuối năm 2021 (theo chuẩn cũ): Tỷ lệ hộ nghèo 1,51% (785 hộ), tỷ lệ hộ cận nghèo 3,61% (1.873 hộ).

Như vậy, giảm 57 hộ nghèo, giảm 0,11% so với đầu năm 2021 (chỉ tiêu giảm 0,12%), đạt 92% chỉ tiêu kế hoạch năm; giảm 15 hộ cận nghèo, giảm 0,02% so với đầu năm 2021 (chỉ tiêu giảm 0,13%), đạt 15% chỉ tiêu kế hoạch năm.

Tuy tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm, nhưng không đạt chỉ tiêu kế hoạch giao. Nguyên nhân do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, giãn cách xã hội, người nghèo không đi làm, không thu nhập, đời sống khó khăn.

Đầu năm 2022: Thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022-2025 (theo chuẩn mới): Tỷ lệ hộ nghèo là 1,58% (819 hộ), tỷ lệ hộ cận nghèo là 3,59% (1.864 hộ). So với chuẩn cũ (cuối năm 2021): Tỷ lệ hộ nghèo tăng 0,07% (tăng 34 hộ), tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,02% (giảm 09 hộ).

Cuối năm 2022: Tỷ lệ hộ nghèo là 1,30% (683 hộ), giảm 136 hộ nghèo, giảm 0,28%, đạt 186% kế hoạch so với chỉ tiêu đầu năm 2022 đề ra (giảm tỷ lệ hộ nghèo là 0,15%). Tỷ lệ hộ cận nghèo 3,11% (1.639 hộ), giảm 225 hộ cận nghèo, giảm 0,48%, đạt 240% so với chỉ tiêu đầu năm đề ra (giảm tỷ lệ hộ cận nghèo là 0,20%).

TP Phan Rang – Tháp Chàm

Trong 2 năm này, thành phố không phát sinh mới hộ gia đình chính sách người có công là hộ nghèo và cận nghèo; 100% hộ nghèo thoát nghèo không tái nghèo trong năm 2022.

Đạt nhiều kết quả trong thực hiện các chính sách về giảm nghèo

Trong 2 năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe cho người nghèo được thực hiện tốt, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao; 100% người thuộc hộ nghèo được cấp thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT), trên 98% người thuộc hộ cận nghèo được mua BHYT.

Từ năm 2021 đến nay đã cấp 14.624 thẻ BHYT với tổng số tiền là 11,766 tỷ đồng (trong đó, 4.815 thẻ BHYT cho hộ nghèo và 9.809 thẻ BHYT cho hộ cận nghèo).

Công tác ưu đãi tín dụng, vay vốn giải quyết việc làm luôn được UBND thành phố và phường, xã quan tâm thực hiện. Trong năm 2021- 2022, đã đề nghị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh giải quyết cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh - sinh viên và các đối tượng khác theo các chương trình tín dụng chính sách là: 6.022 lượt hộ, với tổng số vốn vay 198,694 tỷ đồng.

Các cấp ủy, chính quyền địa phương xác định công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề để chuyển đổi nghề phù hợp là một trong những giải pháp quan trọng để giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện để lao động nghèo tiếp cận các chính sách ưu đãi đối với người nghèo trong việc học nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, tăng thu nhập ổn định cuộc sống.

Đã tổ chức 13 đợt tư vấn giới thiệu việc làm, 16 buổi tuyên truyền vận động lao động nghèo học nghề theo cơ cấu kinh tế, ngành nghề phù hợp đặc điểm phát triển kinh tế thành phố cho 386 lao động; qua đó đã kết nối giữa doanh nghiệp với người lao động, cung cấp đầy đủ thông tin thị trường lao động, tuyển dụng lao động, nhất là lao động có thu nhập thấp có cơ hội tìm việc làm phù hợp khả năng, tay nghề; góp phần không làm phát sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo do thiếu việc làm và thu nhập;

Đã giới thiệu giải quyết việc làm cho 6.638 lao động/ 8.000 lao động, đạt 83% (năm 2021 do tình hình dịch Covid-19 nên giải quyết việc làm chỉ đạt 2.114 lao động/4.000 lao động, năm 2022 giải quyết việc làm 4.574 lao động), trong đó giới thiệu đưa lao động làm việc ở nước ngoài: 25 lao động/ 40 lao động, đạt 62,5% (năm 2021 là 03 lao động/ 20 lao động, do dịch Covid-19 nên không đạt chỉ tiêu kế hoạch và 2022 là 22/20 lao động, đạt 110%).

Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo được duy trì, trong năm 2021 - 2022 đã hỗ trợ cho 1.661 lượt hộ nghèo với số tiền là 1,104 tỷ đồng.

Đã thực hiện hỗ trợ 4.546 học sinh nghèo có điều kiện học tập theo quy định từ ngân sách nhà nước với số tiền là 1,681 tỷ đồng (trong đó, miễn, giảm học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP 2.556 học sinh nghèo, cận nghèo với số tiền 471 triệu đồng, hỗ trợ chi phí học tập cho 1.990 học sinh với số tiền 1,210 tỷ đồng).

Ngoài ra, hỗ trợ đột xuất 658 học sinh nghèo có điều kiện học tập với số tiền 280 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo các cấp.

Hàng năm, từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em hỗ trợ, cấp học bổng cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh gia đình khó khăn để động viên kịp thời các em cố gắng vươn lên trong học tập và rèn luyện, thành phố đã trao 330 suất học bổng, trị giá 170 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập.

Trong 02 năm, UB MTTQ Việt Nam thành phố và phường, xã đã vận động Quỹ Vì người nghèo được 3,375 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ vận động được và vận động cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ 12.019 suất quà cho hộ nghèo và hộ cận nghèo, với tổng số tiền là 3,162 tỷ đồng nhân dịp Tết Nguyên đán.

Từ nguồn Quỹ Vì người nghèo thành phố và phường, xã năm 2021, 2022 đã hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở (xây mới, sửa chữa) được 28 căn nhà/ 28 hộ nghèo với số tiền 1,2 tỷ đồng, hỗ trợ hộ nghèo có vốn sản xuất là 45,8 triệu đồng nhằm góp phần giảm nghèo, hỗ trợ đột xuất cho người nghèo khi ốm đau, hoạn nạn với số tiền 520 triệu đồng;

Thực hiện hỗ trợ hộ nghèo gặp khó khăn do ảnh hưởng Covid-19 năm 2021 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 là 93,855 tấn gạo cho 1.661 lượt hộ nghèo /6.257 khẩu (15kg/khẩu/tháng).

Thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ về hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, thành phố đã thực hiện hỗ trợ 30.126 lượt lao động khó khăn, với tổng số tiền hỗ trợ là 54,918 tỷ đồng.

UBND thành phố đã chỉ đạo các phường, xã rà soát, lập danh sách giới thiệu 23 hộ nghèo có khả năng thoát nghèo đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh nhận đỡ đầu hỗ trợ giúp đỡ trong cuộc sống để có thể vươn lên thoát nghèo trong năm 2022, 2023.

Thanh Thủy, Hà Sơn, Thành Huế

Thành phố Cam Ranh: Công tác giảm nghèo đạt kết quả khả quan

Nhờ sự chủ động triển khai các chính sách, chương trình thiết thực, công tác giảm nghèo của thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã đạt được kết quả khả quan. Thành phố phấn đấu năm 2023 giảm 94 hộ nghèo, số hộ nghèo còn 494 hộ (chiếm 1,32%).

Vượt bẫy thu nhập trung bình thấp

Với mức thu nhập bình quân đầu người như hiện nay, Việt Nam có khả năng gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao trước năm 2030 nếu không vướng bẫy thu nhập trung bình thấp.

Khánh Hòa triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách giảm nghèo

Tỉnh Khánh Hòa đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình, chính sách, qua đó giảm được hơn 2.000 hộ nghèo, vượt chỉ tiêu đề ra.

Ưu tiên phát triển giao thông giúp huyện miền núi Quảng Ngãi giảm nghèo

Những năm qua, nhờ chú trọng đầu tư phát triển giao thông nên đời sống của người dân huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi dần khởi sắc.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nêu rõ: "Chúng ta đã xây dựng xong thể chế, cơ chế, quy định, bây giờ phải tập trung triển khai. Trách nhiệm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia chủ yếu nằm ở các tỉnh, thành phố".

Truyền thông đi đầu, truyền cảm hứng cho sự đổi mới, phát triển

Tại Hội thảo Nâng cao chất lượng công tác truyền thông về giảm nghèo trên báo chí, lãnh đạo Bộ Lao động – TBXH khẳng định: Báo chí đã khơi dậy sức mạnh của cả thống chính trị cho công tác giảm nghèo.

Kim Bôi tích cực triển khai công tác giải quyết việc làm, đẩy mạnh xuất khẩu lao động

Huyện Kim Bôi định hướng xuất khẩu lao động là kênh việc làm hiệu quả, giúp tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho một bộ phận lao động ở nông thôn, người nghèo. Năm 2022 huyện có 30 người tham gia xuất khẩu lao động.

Nậm Nhùn: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn góp phần giảm nghèo bền vững

Thông qua chương trình đào tạo nghề, nhiều người dân Nậm Nhùn đã mạnh dạn đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Diên Khánh huy động sức mạnh toàn XH góp phần thực hiện thắng lợi chương trình giảm nghèo

Việc phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 là nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi chính sách, chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện.

Lâm Bình chú trọng đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động

Trong năm 2022, huyện Lâm Bình đã giải quyết việc làm mới và chuyển đổi nghề cho 1.593 lao động, đạt 102% kế hoạch năm.