NV

Cập nhập tin tức NV

Lào Cai đầu tư phương tiện tiếp cận thông tin cho người dân

Để giảm nghèo về thông tin, thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã quan tâm đầu tư về dịch vụ viễn thông và phương tiện tiếp cận thông tin cho người dân gắn với thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số.

Chung tay xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và vùng Tây Bắc

Theo số liệu rà soát của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, tính đến ngày 31/3/2023, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 7.447 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát, hư hỏng có nhu cầu hỗ trợ làm mới và sửa chữa.

Chuyển đổi số là điểm tựa để thực hiện xóa đói giảm nghèo bền vững

Trong phát triển kinh tế, từ khi người dân ở Bắc Hà kết nối được mạng internet, nhiều hộ gia đình đã biết sử dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm nông nghiệp, quảng bá các địa điểm du lịch.

Không để việc “nghèo thông tin” cản trở mục tiêu giảm nghèo bền vững

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 xác định rằng việc tăng cường tiếp cận thông tin thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Giảm nghèo đa chiều, tiến tới giảm nghèo bền vững

Với sự phấn đấu không mệt mỏi của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong nhiều năm qua, công cuộc xóa đói, giảm nghèo đã đạt được một số thành tựu quan trọng.

Quan tâm đặc biệt với công tác truyền thông, giảm nghèo về thông tin

Báo chí chính thông và các phương tiện truyền thông đại chúng đã góp phần tuyên truyền cho người nghèo, cho đồng bào dân tộc thiểu số kịp thời hiểu được những thay đổi của chương trình, chính sách.