MTTQ tỉnh Tuyên Quang phát huy vai trò trong công tác giảm nghèo bền vững

MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm thực hiện hiệu quả Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh...

Tại Tuyên Quang, công tác giảm nghèo luôn được coi là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu với nhiều giải pháp được triển khai giúp người nghèo vươn lên có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tính đến đầu năm 2022, theo kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2022 - 2025 toàn tỉnh Tuyên Quang có 50.033 hộ nghèo, chiếm 23,45% và 16.749 hộ cận nghèo, chiếm 7,85%. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm 37,32% so với tổng số hộ DTTS toàn tỉnh và chiếm tỷ lệ 81,35% so với tổng số hộ nghèo toàn tỉnh.

Công tác giảm nghèo luôn được coi là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của nhiều tỉnh, thành. Ảnh minh họa

Để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nhiều chính sách tạo sinh kế cho người nghèo, cận nghèo, giúp họ tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, gắn với việc hướng dẫn cách làm ăn và chuyển giao kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm...

Bên cạnh đó, các địa phương cũng tăng cường phổ biến, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả; đẩy mạnh chương trình đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; thực hiện tốt công tác tiếp cận, theo dõi, hướng dẫn và trợ giúp kịp thời để người nghèo phát triển sinh kế…

Toàn tỉnh đã tiến hành rà soát, đánh giá, phân loại nguyên nhân dẫn đến nghèo của từng hộ để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, hiệu quả. Việc hỗ trợ giảm nghèo được ưu tiên bằng tạo sinh kế lâu dài, bền vững. Trong năm 2021, toàn tỉnh đã huy động các nguồn lực  hỗ trợ cho 1.234 hộ nghèo và cận nghèo làm mới và sửa chữa nhà ở, tổng kinh phí trên 48 tỷ đồng…

Đẩy mạnh phong trào chung tay vì người nghèo 

Bên cạnh các chính sách của Nhà nước, Chính phủ, tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh. Ủy ban MTTQ tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân, viên chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tích cực tham gia ủng hộ, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp. 

Trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì xây dựng, ban hành Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025. Đề án nhằm tập trung huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo làm nhà ở, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

Tính đến tháng 9/2022, sau gần 1 năm triển khai thực hiện đã có 2.339 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, hộ nghèo thuộc các xã xây dựng nông thôn mới, hộ nghèo là dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn.

Thời gian tới, MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm thực hiện hiệu quả Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện ở cơ sở, từ đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong thời gian tiếp theo…

Ủy ban MTTQ cũng đã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền kết quả hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên, hội viên nghèo của tổ chức mình và kết quả tham gia vận động ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, các chương trình an sinh xã hội; tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” để có thêm nguồn lực chăm lo cho người nghèo, tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025...

Trao “cần câu” thay vì trao“con cá”

Với phương châm hỗ trợ để hộ nghèo thoát nghèo bền vững thông qua việc trao “cần câu” thay vì trao“con cá”, Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang đã triển khai Dự án "Nhân rộng mô hình phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản, tạo sinh kế để hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo". Từ cách làm hiệu quả này của Mặt trận nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã có điểm tựa để vươn lên trong cuộc sống.

Cuối năm 2019, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn lựa chọn là địa phương triển khai Dự án. Dự án thực hiện hỗ trợ 23 hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn không tính lãi, mức hỗ trợ 15 triệu đồng một hộ. Tổng số tiền thực hiện dự án là 383,5 triệu đồng (trong đó vốn hỗ trợ của Dự án là 345 triệu, vốn đối ứng của hộ gia đình là 38,5 triệu), với phương thức sau chu kỳ 3 năm thu hồi 50% vốn đối với hộ nghèo và 60% đối với hộ cận nghèo, số còn lại dự án hỗ trợ.

Khi triển khai Dự án, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện phối hợp với UBND xã Kim Quan lựa chọn đơn vị cung ứng bò giống đảm bảo chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán chăn thả của người dân. Cùng với việc được trực tiếp lựa chọn con giống với người cung ứng, các hộ tham gia dự án đều được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc; phòng ngừa dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại.

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện dự án, năm 2022 tất cả bò đã đẻ lần 1, nhiều con đã đẻ lần 2, lần 3. Từ 23 con bò ban đầu được hỗ trợ, đến nay tổng đàn bò trên địa bàn xã đã tăng lên 50 con.

Hiệu quả ban đầu cho thấy, các hộ tham gia Dự án đều có việc làm và thu nhập ổn định, đời sống từng bước được nâng lên. Hiện, tất cả 23 hộ tham gia dự án đã hoàn trả vốn đúng thời hạn. Đã có 3/4 hộ thoát nghèo, 19/19 hộ thoát cận nghèo.

Tháng 10/2020, Dự án cũng được MTTQ tỉnh Tuyên Quang triển khai tại xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hoá để hỗ trợ 26 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Qua hai năm triển khai, từ 26 con ban đầu số lượng bò từ Dự án đã phát triển lên 48 con giúp nhiều hộ có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo.

Đình Bổng, Anh Dũng, Lê Dũng

Tạo thêm việc làm từ nghề nuôi ong lấy mật dưới tán rừng

Từ lâu, nuôi ong dưới tán rừng sú vẹt tại Vườn quốc gia Xuân Thủy cho hiệu quả cao, giúp nhiều hộ dân vươn lên làm giàu từ nghề này cũng như tạo ra thu nhập đáng kể cho người dân địa phương nhờ nghề quay mật.

Xã Trực Tuấn hướng dẫn người dân tiếp cận thông tin, chính sách qua Internet

Trong những năm qua, xã Trực Tuấn phát huy những kết quả đạt được trong công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin, đẩy mạnh việc hỗ trợ người dân, nhất là người nghèo sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet.

Sản phẩm OCOP 4 sao tương Sa Nam tiếp sức giảm nghèo bền vững

Nam Đàn đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giáp pháp để hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo thoát nghèo bền vững, không để tái nghèo.

Lào Cai chăm sóc, cải thiện dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc cho trẻ em nghèo

Cải thiện dinh dưỡng là một hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 được tỉnh Lào Cai chú trọng thực hiện.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh tích cực giúp đồng bào Chứt vươn lên

Thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động cụ thể nhằm giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đặc biêt dành nhiều sự quan tâm cho đồng bào dân tộc thiểu số Chứt.

Môi trường sống ở NTM Giao Thủy ngày càng “xanh - sạch”

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu, các xã, thị trấn của huyện Giao Thủy đều khai thác được những lợi thế riêng để phát triển kinh tế - xã hội, đưa Giao Thủy đứng trong các huyện top đầu của tỉnh về xây dựng NTM.

Nam Định ứng dụng camera thông minh thúc đẩy tiêu chí an ninh trong xây dựng NTM

Thời gian qua, Nam Định đã đẩy mạnh ứng dụng toàn diện công nghệ số, đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao đời sống của người dân.

Bảo tồn và phát triển đồng bào dân tộc Chứt

Là một trong những dân tộc thiểu số ít người nhất Việt Nam, trong những năm qua, đồng bào dân tộc Chứt đã nhận được nhiều sự hỗ trợ, thúc đẩy phát triển đời sống của chính quyền địa phương.

Nam Định: Tăng cường truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội

UBND tỉnh Nam Định vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh.

Yên Bái: Ưu tiên đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt tại vùng khó khăn

Thông qua các chương trình và lồng ghép nhiều nguồn vốn khác nhau, tỉnh Yên Bái đã và đang tích cực đưa nước sạch tới người dân.