Thành quả của công tác giảm nghèo bền vững ở Đồng Tháp

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, Đồng Tháp thực hiện cơ chế phân cấp, trao quyền cho địa phương, cơ sở qua đó người dân trực tiếp tham gia và đề xuất mô hình giảm nghèo tại cộng đồng.
W-giam-ngheo-vnn-thach-thao-15-3.jpg

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, Đồng Tháp thực hiện cơ chế phân cấp, trao quyền cho địa phương, cơ sở; tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình thực hiện chương trình, các dự án đa dạng hóa sinh kế, mô hình giảm nghèo và dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Đặc biệt, người dân trực tiếp tham gia và đề xuất mô hình giảm nghèo tại cộng đồng. Cách làm này giúp tăng tính chủ động, ý chí tự lực tự cường vươn lên của người dân.

W-giam-ngheo-vnn-thach-thao-20-3.jpg

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện việc giải ngân nguồn vốn giảm nghèo bền vững. Tổng kinh phí thực hiện gần 59 tỷ đồng, đạt 74% vốn được giao.

W-giam-ngheo-vnn-thach-thao-18-3.jpg

Ngoài ra, kết quả chính sách tín dụng hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên, doanh số cho vay đạt trên 460 tỷ đồng, với hơn 7.200 hộ vay.

W-giam-ngheo-vnn-thach-thao-6-3.jpg

Cùng với đó, dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững được các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm tổ chức triển khai thực hiện.

W-giam-ngheo-vnn-thach-thao-19-1.jpg

Trong năm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển sinh và đào tạo hơn 17.000 học viên; trong đó, trình độ cao đẳng gần 1.330 học viên, trung cấp 3.000 học viên, sơ cấp trên 3.300 và đào tạo dưới 3 tháng hơn 9.600 học viên, đạt 115 % kế hoạch năm, qua đó góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt hơn 76%.

W-giam-ngheo-vnn-thach-thao-14-3.jpg

Đồng thời, địa phương này còn tổ chức được 33 phiên giao dịch việc làm, đạt 118% kế hoạch đề ra, có gần 38.500 lao động được giải quyết việc làm, đạt 128%, trong đó có hơn 2.000 lao động đã xuất cảnh làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng, đạt gần 134% kế hoạch năm.

W-giam-ngheo-vnn-thach-thao-8-3.jpg

Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Nhà nước được triển khai thực hiện thường xuyên, đầy đủ, đảm bảo các đối tượng được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ theo đúng quy định. 

giam-ngheo-vnn-thach-thao-1-3.jpg

Trong năm, toàn tỉnh cấp gần 74.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình.

W-giam-ngheo-vnn-thach-thao-11-3.jpg

Địa phương cũng thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho gần 29.000 học sinh; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 2.600 căn nhà ở đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn; hỗ trợ dạy nghề cho gần 650 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

W-giam-ngheo-vnn-thach-thao-17-3.jpg

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa toàn tỉnh đã vận động được gần 14 tỷ đồng, đạt 170%; thực hiện trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng cho hơn 70.000 đối tượng, đảm bảo 100% đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, được trợ giúp hỗ trợ kịp thời.

W-giam-ngheo-vnn-thach-thao-3-3.jpg

Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,51% (giảm 0,66%) theo chuẩn Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ (vượt chỉ tiêu Nghị quyết giao là 0,4%). Trong đó, việc ổn định sinh kế cho người dân là một trong những mục tiêu quan trọng giúp giảm nghèo bền vững. 

W-giam-ngheo-vnn-thach-thao-2-3.jpg

Để duy trì thành quả giảm nghèo trong thời gian tới, tỉnh vẫn tiếp tục tăng cường tuyên truyền, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tập trung vào chủ trương, biện pháp của tỉnh, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Trong đó, mô hình sinh hoạt các chi hội, tổ hội, tổ nhân dân tự quản, hội quán đã phát huy hiệu quả tinh thần “tự lực, chăm chỉ, hợp tác”, tình làng nghĩa xóm giúp nhau thoát nghèo, thậm chí vươn lên khá, giàu của người dân nơi đây.

Chăm lo dinh dưỡng cho trẻ để góp phần giảm nghèo

Chăm lo, cải thiện dinh dưỡng, quan tâm sức khỏe hộ nghèo, cận nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đắk Nông tăng cường tuyên truyền công tác giảm nghèo

Qua rà soát sơ bộ, đến tháng 12/2023, kết quả giảm nghèo chung của tỉnh đạt 2,79 % (kế hoạch đặt ra là 3%) và giảm nghèo dân tộc thiểu số tại chỗ là 8,1% (kế hoạch đặt ra là 5%).

Huế hỗ trợ làm nhà, giải quyết việc làm để giảm nghèo

Thành phố Huế triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, có hơn 500 hộ thoát nghèo trong năm 2023.

Tập trung giảm nghèo thông tin, hỗ trợ nhà ở cho người dân

Tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp giảm nghèo, hỗ trợ người dân an cư là những chương trình được nhiều địa phương của tỉnh Khánh Hòa chú trọng.

Thúc đẩy giải quyết việc làm bền vững tại Phú Thọ

Hỗ trợ việc làm bền vững là một trong những tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thái Nguyên tổ chức phiên giao dịch, ngày hội việc làm để giảm nghèo bền vững

Giải quyết việc làm giúp người lao động, nhất là hộ nghèo và cận nghèo, có thu nhập ổn định, là hoạt động góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo nói chung tại nhiều địa phương ở Thái Nguyên.

Những 'trái ngọt' của chương trình giảm nghèo bền vững ở Đồng Tháp

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, Đồng Tháp đạt được nhiều kết quả khả quan.

Long An phấn đấu giảm số hộ nghèo đa chiều

Long An đặt mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế hộ tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới; hỗ trợ người khó khăn vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Bắc Giang tăng cường triển khai dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản về việc tăng cường triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Thành quả giảm tỷ lệ hộ nghèo ở Sa Pa

Năm 2023, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Sa Pa đạt 7,76%, vượt mức bình quân của tỉnh và vượt kế hoạch thị xã giao.