Bạch Thông: Lồng ghép hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo bền vững

Năm 2023, huyện Bạch Thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và người nghèo về mục tiêu giảm nghèo bền vững, phát huy ý chí tự vươn lên thoát nghèo của người dân.

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống, hỗ trợ xã khó khăn thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn, thời gian qua, huyện Bạch Thông (Bắc Kạn) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đồng thời lồng ghép các chương trình, chính sách… Đặc biệt trong giáo dục nghề, tạo việc làm, hỗ trợ nhà ở và thông tin đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Năm 2023, huyện Bạch Thông phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm.

Năm 2022, huyện Bạch Thông có 416 hộ nghèo vay vốn, dư nợ 25.796 triệu đồng; 490 hộ cận nghèo vay vốn, dư nợ 37.921 triệu đồng; 21 hộ mới thoát nghèo vay vốn, dư nợ 1.665 triệu đồng. Hỗ trợ hộ nghèo vay vốn làm nhà ở 101 hộ, dư nợ  4.040 triệu đồng; 15 hộ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, dư nợ 1.026 triệu đồng; 368 hộ vay vốn giải quyết việc làm, dư nợ 30.724 triệu đồng. Tín dụng ưu đãi đối với học sinh, sinh viên 162 hộ, dư nợ 1.913 triệu đồng...  

Chính sách dạy nghề, tạo việc làm và xuất khẩu lao động: Giải quyết việc làm cho 727/700 lao động, đạt 103,8% kế hoạch giao, trong đó: Lao động tại các công ty, khu công nghiệp 656 người; Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân vốn vay giải quyết việc làm được 2 tỷ 044 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 29 lao động (21 nữ); số lao động đi làm việc ở ngước ngoài theo hợp đồng 42/42 người (14 nữ), đạt 100% kế hoạch giao.

Triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ về giáo dục cho học sinh con hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong năm đã thực hiện hỗ trợ chi phí học tập cho con em hộ nghèo là 317 học sinh, số kinh phí là 511.900.000 đồng; Tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo: 1.735 trẻ, số kinh phí là 1.218.000 triệu đồng. Hỗ trợ tiền ăn bán trú cho 947 học sinh, số kinh phí là 2.672.595 triệu đồng.

Cán bộ, giáo viên công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ quy định. Các chính sách hỗ trợ giáo dục và đào tạo đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác huy động và duy trì số lượng học sinh, nâng cao đời sống cán bộ giáo viên từng bước nâng cao chất lượng dạy và học tại các trường trên địa bàn huyện, đặc biệt là đối với các xã vùng đặc biệt khó khăn.

Về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo: chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho 250 người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng được trợ giúp pháp lý khác. 

Hỗ trợ người nghèo, cận nghèo hưởng thụ văn hoá thông tin. Các phòng chuyên môn, các ngành phối hợp lồng ghép các hoạt động về công tác giảm nghèo. Tổ chức tuyên truyền lưu động, thành lập các đội văn nghệ, câu lạc bộ văn hóa, thể thao.... Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa cho hơn 80 lượt cán bộ; đăng tải, xây dựng 24 tin, bài phản ánh về công tác giảm nghèo.

Về nhà ở, tiếp nhận các nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã thực hiện hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở là 155 hộ, trong đó: Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 hỗ trợ 28 hộ, kinh phí hỗ trợ 1.960 triệu đồng; Nguồn vốn vay của Ngân hành Chính sách xã hội 101 hộ, kinh phí cho vay 4.040 triệu đồng; Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp hỗ trợ triển khai xây dựng và sửa chữa được 26 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, kinh phí 1.300 triệu đồng...

Năm 2023, huyện phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì mức giảm từ 4% trở lên, trong đó các xã đặc biệt khó khăn giảm từ 6 - 7%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm. Hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trong năm 2023 theo phân bổ của UBND tỉnh Bắc Kạn. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách đối với người nghèo, cận nghèo và các đối tượng khó khăn khác.

Nhằm thực hiện thành công các mục tiêu trên, thời gian tới, huyện tiếp tục phát huy hiệu quả các chính sách giảm nghèo, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, giới thiệu những gương điển hình thoát nghèo tiêu biểu, những hộ gia đình tự nguyện xin thoát nghèo trong cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của người nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng.

Thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ tăng thu nhập bền vững cho hộ nghèo. 90% hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn phát triển sản xuất; chuyển giao kiến thức khoa học kỹ thuật; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ dạy nghề gắn với giải quyết việc làm sau khi được đào tạo.

Bà Phùng Thị Hiến, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Bạch Thông. 

Bà Phùng Thị Hiến, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Bạch Thông cho biết: Năm 2023, huyện cũng thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh môi trường và thông tin nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện để người nghèo, hộ nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; nâng dần điều kiện sống, mức sống và chất lượng cuộc sống của các hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo, hạn chế tối đa tái nghèo.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và người nghèo về mục tiêu giảm nghèo bền vững nhằm nâng cao nhận thức trong công tác giảm nghèo bền vững. Khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên thoát nghèo; từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại của người dân.

Lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ cho công tác giảm nghèo, gắn Chương trình giảm nghèo với xây dựng nông thôn mới, Chương trình phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tập trung hỗ trợ phát triển các mô hình sinh kế, nhân rộng các mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo; đầu tư cơ sở hạ tầng vào các vùng sản xuất, đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn lực của chương trình. 

Tích cực đào tạo nghề, chuyển giao ứng dụng kỹ thuật sản xuất, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động cho người lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Quỳnh Nga

Lan toả những lá đơn xin thoát nghèo của người Mã Liềng

Dù cuộc sống còn khó khăn nhưng với ý thức còn sức lao động vẫn đủ khả năng vươn lên, nhiều hộ dân ở huyện miền núi Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã viết đơn xin thoát nghèo, dành sự hỗ trợ của Nhà nước cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Nông dân Quảng Trị đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững

Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị phát động phong trào: “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” thu hút đông đảo các hội viên tham gia.

Chính quyền xã Cu Suê rút ngắn khoảng cách với người dân nhờ công nghệ

Dưới sự hỗ trợ của công nghệ, kết nỗi giữa chính quyền - người dân không chỉ rút ngắn được thời gian, không gian mà còn giảm bớt công sức, nhất là nhận thức, suy nghĩ của người dân cũng có nhiều thay đổi do được tiếp cận các thông tin, kiến thức.

Xã Đắk Tăng phủ sóng viễn thông đến 100% các hộ gia đình

Tại xã Đắk Tăng (huyện Kon Plông), chính quyền xã đã khảo sát, lắp đặt hạ tầng viễn thông, mạng wifi cho các thôn, làng trên địa bàn. Đến nay, các hộ gia đình đều có điện thoại thông minh kết nối 4G.

Lạc Dương đẩy mạnh hỗ trợ Smartphone cho đồng bào dân tộc thiểu số

Bên cạnh việc hướng dẫn người dân sử dụng internet, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) còn dành nguồn ngân sách lớn để hỗ trợ hàng trăm điện thoại thông minh, sim 4G cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

"Kéo" sóng viễn thông về nơi tận cùng khó khăn

Năm 2023, Xã Ea Yiêng đã hoàn thiện lắp đặt toàn bộ các trụ điện, đường dây điện đến các thôn, làng. Người dân đã có thể sử dụng các thiết bị điện phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày và xem tin tức, thời sự từ tivi.

Chị Lý Ân - Điển hình phụ nữ dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi

Chị Lý Ân là người dân tộc Dao tại xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. Nhờ sự chăm chỉ, chịu khó, tìm tòi áp dụng công nghệ, trang trại của gia đình chị Lý Ân đã tràn ngập hoa trái, từ cà phê, sầu riêng, mãng cầu, cacao.

Kon Tum: Những già làng “giữ lửa” đại đoàn kết dân tộc

Tại tỉnh KonTum, già làng, trưởng bản được xem như “cánh tay nối dài” của chính quyền địa phương trong việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước.

Huyện Đắk Hà bảo tồn văn hoá phi vật thể gắn với phát triển du lịch cộng đồng

Với nét đặc thù riêng của một làng người dân tộc thiểu số Bahnar cùng với những giá trị đặc sắc về văn hóa truyền thống còn được bảo tồn, Kon Trang Long Loi, huyện Đắk Hà đang là điểm đến du lịch nổi bật của địa phương.

Thường Xuân chú trọng giải quyết việc làm cho người nghèo

Vấn đề giải quyết việc làm trở thành nhiệm vụ trọng tâm của huyện Thường Xuân (Thanh Hoá). Trong đó có việc định hướng phát triển nhân lực được đào tạo, có thể làm việc cho các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn.