Tân Tiến phát triển toàn diện để giảm nghèo đa chiều

Các cấp ủy, chính quyền xã Tân Tiến luôn đẩy mạnh công tác giảm nghèo, không chỉ về kinh tế mà cả văn hóa, cơ sở hạ tầng, thông tin... nhằm nâng cao đời sống cho nhân dân.

Xã Tân Tiến nằm ở phía Đông Bắc của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, xã hội, du lịch như truyền thống văn hóa dân tộc, điều kiện tự nhiên... Tuy nhiên, điều kiện sống của người dân ở đây còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao nên các tiềm năng chưa được phát huy. 

Để nâng cao đời sống cho người dân, đưa địa phương phát triển toàn diện, các cấp ủy, chính quyền xã luôn đẩy mạnh công tác giảm nghèo, không chỉ về kinh tế mà còn về văn hóa, cơ sở hạ tầng, thông tin… 

Về nông nghiệp, xã Tân Tiến xác định phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nhằm nâng cao thu nhập cho nhân dân. Vì vậy, xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình, nghị quyết và kế hoạch của Trung ương, của tỉnh và của huyện về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Xây dựng các vườn mẫu để triển khai nhân rộng.

Nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi hiệu quả mang lại thu nhập ổn định cho người dân Tân Tiến.

Với diện tích đất lâm nghiệp lớn, các hộ nông dân ở Tân Tiến đã đầu tư trồng rừng kinh tế mang lại nguồn thu nhập đáng kể và trồng rừng đã trở thành phong trào phát triển kinh tế hộ ổn định; đặc biệt là việc cấp chứng chỉ rừng FSC đã nâng cao giá trị sản xuất rừng trồng. Qua đó giúp cho người dân thuận tiện trong quản lý, khai thác và tăng thu nhập.

Xã Tân Tiến cũng tập trung thực hiện có hiệu quả các mô hình trồng cây ăn quả, sản xuất lương thực, chăn nuôi gia súc, gia cầm, chăn nuôi ong lấy mật, phát triển các ngành nghề tại địa phương. Đặc biệt, địa phương luôn phát huy vai trò của các tổ chức hội trong xây dựng các mô hình sinh kế. 

Điển hình là Hội Nông dân xã Tân Tiến. Với mong muốn giúp hội viên nông dân thoát nghèo bền vững, những năm qua, Hội Nông dân xã đã triển khai nhiều giải pháp giúp cán bộ hội viên có nhận thức đúng về công tác giảm nghèo, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, khơi dậy ý chí, khát vọng, vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo.

Trước đây, gia đình ông Vũ Văn Đoàn ở thôn 2 là một trong những hộ có kinh tế khá của thôn. Khi hai vợ chồng đổ bệnh, thường xuyên đi viện nên kinh tế sa sút, từ hộ kinh tế khá đã trở thành hộ nghèo. 

Thông qua tổ chức Hội Nông dân xã, năm 2019, ông Đoàn được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, thời gian vay 5 năm. Ông đã đầu tư trồng lại 4 ha rừng nguyên liệu, đồng thời sắp xếp lại mô hình chăn nuôi bò sinh sản, từ 2 con bò sinh sản, nâng lên 5 con bò sinh sản. Gia đình cũng đầu tư cải tạo lại vườn cây ăn quả trên 800 gốc bưởi, cam, cắt gốc bưởi Diễn ghép gốc bưởi da xanh. Sau 4 năm miệt mài lao động sản xuất, năm 2022 gia đình đã xin ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã.

Gia đình bà Vũ Thị Dự cũng ở thôn 2 là hộ nghèo do thiếu vốn sản xuất. Cách đây 6 năm, thông qua tổ chức Hội Nông dân xã, gia đình được vay vốn 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư 2 con bò cái sinh sản, duy trì và nâng dần đàn bò lên.

Đến nay, đàn bò của gia đình có tổng số 7 con, trong đó có 4 con bò sinh sản. Bình quân một năm, gia đình bán 3 con bê con, thu nhập từ 40 đến 50 triệu đồng. Từ đó, có nguồn vốn để đầu tư trồng, chăm sóc 2 ha rừng trồng nguyên liệu, 3 sào ruộng cấy 2 vụ lúa, cây ăn quả. Hiện gia đình đã xây được nhà kiên cố. Năm 2021, gia đình đã xin thoát khỏi hộ nghèo.

Theo kế hoạch, trong 5 tháng cuối năm 2023, Hội Nông dân xã Tân Tiến sẽ thành lập 2 tổ hội nghề nghiệp tại Chi hội thôn 2, Chi hội thôn 6, nâng tổ số chi hội, tổ hội nghề nghiệp trong tổ chức Hội lên 4 tổ hội nghề nghiệp; tổ chức 1 lớp dạy nghề trồng trọt, học viên là hội viên, nhân dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số.

Hội Nông dân xã duy trì tốt việc nhận uỷ thác với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên vay thông qua 4 tổ tiết kiệm và vay vốn. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho vay qua 7 tổ liên kết vay vốn. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát tổ tiết kiệm và vay vốn, tổ liên kết vay vốn, hộ gia đình vay vốn, sử dụng đồng vốn đúng mục đích, hiệu quả, góp phần chung tay cùng xã thực hiện tốt công tác giảm nghèo tại địa phương.

Để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo bền vững, những năm qua, xã Tân Tiến còn phối hợp với phòng chức năng của huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các lớp dạy nghề và giới thiệu việc làm, giúp lao động nông thôn có kiến thức, tay nghề để phát triển kinh tế, sản xuất, có thu nhập. Nhiều lao động nông thôn sau khi hoàn thành khóa đào tạo nghề đã tìm được việc làm ổn định. 

Việc đào tạo nghề ở xã được thực hiện theo phương châm cầm tay chỉ việc, tức là dạy nghề kết hợp song song giữa lý thuyết và thực hành nên đã giúp các học viên dễ hiểu, dễ áp dụng kiến thức vào thực tế, nhất là đối với lao động là người dân tộc thiểu số.

Về công tác chuyển đổi số, Ủy ban nhân dân xã đang triển khai thực hiện các kế hoạch chuyển đổi số của huyện, tỉnh và Trung ương. Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông phát triển hạ tầng viễn thông, cung cấp dịch vụ số cho các cơ quan nhà nước, người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của huyện và tỉnh. 

Phong trào văn hóa, nếp sống văn minh được người dân xã Tân Tiến đồng tình, ủng hộ. Việc bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa” được thực hiện công khai, dân chủ, nghiêm túc, đúng quy định.

Công tác xã hội hóa tiếp tục đẩy mạnh, huy động được lực lượng và các nguồn lực xã hội tham gia xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao ở cơ sở. Phong trào thể thao, văn hóa, văn nghệ quần chúng phát triển rộng rãi, thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân...

Các phong trào như: Xây dựng gia đình văn hoá; Xây dựng thôn, tổ dân phố văn hoá; Xây dựng, công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại... đã đạt được kết quả tốt.

Đồng thời, xã Tân Tiến phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền thông qua việc tăng cường tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, chiếu phim lưu động, phát triển phong trào thể thao quần chúng, nhân rộng các câu lạc bộ văn nghệ tại các thôn, bản, tổ dân phố.

Với những giải pháp đồng bộ, công tác giảm nghèo trên địa bàn xã Tân Tiến trong thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Quỳnh Nga

Điện thoại thông minh hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Nhờ điện thoại thông minh, các thiết bị điện tử nghe nhìn và mạng internet, bà con dân tộc thiểu số tại Lào Cai đã biết ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, học tập các mô hình kinh tế và bán hàng trực tuyến.

Làng Lô Lô Chải - Điểm sáng du lịch nơi địa đầu Tổ quốc

Không chỉ trông đợi "hữu xạ tự nhiên hương", đồng bào tại Lô Lô Chải hiện nay đã biết ứng dụng công nghệ thông tin quảng bá sản phẩm du lịch của địa phương mình qua Zalo, Facebook, TikTok, Youtube...

20.000 học sinh được tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân gia đình tại Chư Păh

Trên mảnh đất Chư Păh, năm 2021, trong 327 cặp kết hôn, thì có tới 76 cặp tảo hôn là đồng bào dân tộc thiểu số. Với quyết tâm không để tình trạng này kéo dài, chính quyền huyện Chư Păh đã triển khai hàng loạt hoạt động nhằm đẩy lùi nạn tản hôn.

Kết nghĩa thôn, buôn - cách làm mới hiệu quả tại Krông Pắk

Xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược, lâu dài, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác kết nghĩa với thôn, buôn đồng bào DTTS.

Bảo tồn âm thanh “giữ hồn” của dân tộc Giẻ Triêng

Dưới tác động tích cực của các chính sách bảo tồn, phát triển văn hóa của Đảng, nhà nước, đồng bào Gié Triêng ở Đắk Dục, Ngọc Hồi (Kon Tum) đã làm tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Nạn tảo hôn dần vắng bóng trên mảnh đất Kon Plong

Nhờ nhiều hoạt động tuyên truyền quyết liệt, trong những năm gần đây, tổng số trường hợp tảo hôn trên địa bàn huyện Kon Plong có xu hướng giảm dần theo từng năm, không có hôn nhân cận huyết thống.

Phát huy vai trò y tế thôn bản trong chăm sóc sức khoẻ cộng động

Là cánh tay nối dài của ngành y tế tại cơ sở, đội ngũ nhân viên y tế thôn bản đóng góp lớn trong việc trực tiếp chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, nhất là người nghèo tại vùng sâu, vùng xa.

Yên Bái: Nhiều người dân tộc thiểu số tham gia xuất khẩu lao động

Huyện Văn Yên là địa phương có số người đi lao động xuất khẩu cao nhất tỉnh Yên Bái. Nhờ nguồn vốn tiết kiệm từ người xuất khẩu lao động, nhiều gia đình đã xóa đói giảm nghèo.

Đổi thay tích cực ở thôn nghèo "ba không" vùng cao Lào Cai

Từ một thôn "ba không" với không điện, không đường bê tông, không sóng điện thoại di động… sắp tới thôn Bản Giàng, xã Pa Cheo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai sẽ có nhiều đổi thay theo hướng tích cực.

Hơn 600 hộ nghèo, cận nghèo Lào Cai được xây mới, sửa chữa nhà ở

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, UBND tỉnh Lào Cai triển khai hỗ trợ nhà ở cho 7.555 hộ nghèo ở 4 huyện với tổng kinh phí khoảng 415 tỷ đồng.