Hoà Bình đẩy mạnh giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã tạo được sức lan tỏa, sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Thời gian qua, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở; nhất là đã tạo được sức lan tỏa, sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. 

Bên cạnh đó, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân được nâng lên và có chuyển biến rõ rệt. Mục tiêu giảm nghèo trở thành nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

UBND các cấp, các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện quyết liệt; tập trung xây dựng, trình cấp có thẩm quyền hoặc theo thẩm quyền ban hành văn bản quản lý điều hành làm cơ sở triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình đảm bảo quy định. 

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021 (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025), tỷ lệ nghèo đa chiều toàn tỉnh Hoà Bình là 26,14%. Trong đó, hộ nghèo 34.029 hộ, chiếm 15,49%; hộ cận nghèo 2.388 hộ, chiếm 10,65% số hộ toàn tỉnh. 

Đến năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh giảm còn 22,32%. Trong đó, hộ nghèo 12,29% (giảm 3,2%), hộ cận nghèo 10,03% (giảm 0,62%). 

anh chup man hinh 2023 11 14 luc 164936.png
Quan tâm thăm hỏi hộ nghèo tại xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Qua đo lường chỉ số về mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, hiện toàn tỉnh Hoà Bình có trên 18.800 hộ nghèo thiếu hụt chiều việc làm; trên 19.000 hộ nghèo thiếu hụt chiều y tế; 4.130 hộ nghèo thiếu hụt về giáo dục; gần 16.700 hộ nghèo thiếu hụt về nhà ở; trên 18.500 hộ nghèo thiếu hụt về nước sạch, vệ sinh môi trường; gần 11.000 hộ nghèo thiếu hụt về tiếp cận thông tin.

Để thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Hoà Bình đang triển khai nhiều giải pháp, nhất là giải pháp huy động vốn, lồng ghép nguồn lực. Bên cạnh vai trò dẫn dắt, tạo động lực của Ngân hàng Nhà nước, tỉnh huy động tối đa các nguồn lực xã hội, bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương hợp lý, phù hợp tình hình thực tế. Tăng cường các nguồn huy động, đóng góp hợp pháp của doanh nghiệp, nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân, vốn đối ứng, đóng góp của người dân và đối tượng thụ hưởng.

Bảo đảm cân đối, bố trí, huy động đầy đủ, kịp thời theo đúng cơ cấu nguồn vốn đã được quyết định. Lồng ghép nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, việc thực hiện các chính sách giảm nghèo với các dự án, nội dung thuộc chương trình trên địa bàn các huyện nghèo, xã vùng đặc biệt khó khăn.

Mặt khác, tỉnh thực hiện cơ chế hỗ trợ, phân cấp, trao quyền cho địa phương, cơ sở nhằm tạo sự chủ động cho cơ sở, nâng cao hiệu quả nguồn lực đầu tư. Tăng cường sự tham gia của người dân trong thực hiện chương trình.

Khuyến khích, mở rộng hoạt động tạo việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người dân trên địa bàn nghèo thông qua các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, đa dạng hoá sinh kế, mô hình giảm nghèo và dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

Năm 2023, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại tỉnh Hoà Bình được phân bổ trên 294,6 tỷ đồng. Các chính sách giảm nghèo chung được quan tâm, đảm bảo thực hiện như chính sách khám, chữa bệnh cho người nghèo, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ người nghèo tiền ăn Tết Nguyên đán Quý Mão.

Về thực hiện tín dụng chính sách xã hội, tính đến tháng 6/2023, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã cho 16.241 lượt khách hàng vay vốn với doanh số cho vay gần 630,5 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, đáp ứng nhu cầu vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Ông Đới Văn Chinh, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình cho biết, với đối tượng trọng tâm là người nghèo, người dân sinh sống ở vùng khó khăn, mục tiêu giảm nghèo đã và đang được thực hiện bao trùm. Các dự án, hoạt động của chương trình đều hướng tới hỗ trợ người nghèo có sinh kế, việc làm, thu nhập, chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững, hỗ trợ địa bàn nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. 

Bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức tự vươn lên của bản thân người nghèo đã chuyển biến từng bước. Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình, công tác giảm nghèo, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng và ưu tiên trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tỉnh chú trọng làm tốt việc tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp, các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò của người nghèo trong tự ý thức vươn lên thoát nghèo, làm giàu cho gia đình và xã hội.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình trong thời gian tới, tỉnh Hoà Bình tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về giảm nghèo bền vững. Đồng thời, tiếp tục ưu tiên bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương để xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu. Xây dựng bổ sung thêm chính sách giảm nghèo đặc thù của địa phương nhằm hỗ trợ cho người nghèo, đồng bào các dân tộc sinh sống tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. 

Triển khai thực hiện đồng bộ cơ chế, chính sách giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ người nghèo, người cận nghèo, mới thoát nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình sinh kế vì mục tiêu giảm nghèo bền vững và hiệu quả… 

Thuý Vy

Điện thoại thông minh hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Nhờ điện thoại thông minh, các thiết bị điện tử nghe nhìn và mạng internet, bà con dân tộc thiểu số tại Lào Cai đã biết ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, học tập các mô hình kinh tế và bán hàng trực tuyến.

Làng Lô Lô Chải - Điểm sáng du lịch nơi địa đầu Tổ quốc

Không chỉ trông đợi "hữu xạ tự nhiên hương", đồng bào tại Lô Lô Chải hiện nay đã biết ứng dụng công nghệ thông tin quảng bá sản phẩm du lịch của địa phương mình qua Zalo, Facebook, TikTok, Youtube...

20.000 học sinh được tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân gia đình tại Chư Păh

Trên mảnh đất Chư Păh, năm 2021, trong 327 cặp kết hôn, thì có tới 76 cặp tảo hôn là đồng bào dân tộc thiểu số. Với quyết tâm không để tình trạng này kéo dài, chính quyền huyện Chư Păh đã triển khai hàng loạt hoạt động nhằm đẩy lùi nạn tản hôn.

Kết nghĩa thôn, buôn - cách làm mới hiệu quả tại Krông Pắk

Xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược, lâu dài, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác kết nghĩa với thôn, buôn đồng bào DTTS.

Bảo tồn âm thanh “giữ hồn” của dân tộc Giẻ Triêng

Dưới tác động tích cực của các chính sách bảo tồn, phát triển văn hóa của Đảng, nhà nước, đồng bào Gié Triêng ở Đắk Dục, Ngọc Hồi (Kon Tum) đã làm tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Nạn tảo hôn dần vắng bóng trên mảnh đất Kon Plong

Nhờ nhiều hoạt động tuyên truyền quyết liệt, trong những năm gần đây, tổng số trường hợp tảo hôn trên địa bàn huyện Kon Plong có xu hướng giảm dần theo từng năm, không có hôn nhân cận huyết thống.

Phát huy vai trò y tế thôn bản trong chăm sóc sức khoẻ cộng động

Là cánh tay nối dài của ngành y tế tại cơ sở, đội ngũ nhân viên y tế thôn bản đóng góp lớn trong việc trực tiếp chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, nhất là người nghèo tại vùng sâu, vùng xa.

Yên Bái: Nhiều người dân tộc thiểu số tham gia xuất khẩu lao động

Huyện Văn Yên là địa phương có số người đi lao động xuất khẩu cao nhất tỉnh Yên Bái. Nhờ nguồn vốn tiết kiệm từ người xuất khẩu lao động, nhiều gia đình đã xóa đói giảm nghèo.

Đổi thay tích cực ở thôn nghèo "ba không" vùng cao Lào Cai

Từ một thôn "ba không" với không điện, không đường bê tông, không sóng điện thoại di động… sắp tới thôn Bản Giàng, xã Pa Cheo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai sẽ có nhiều đổi thay theo hướng tích cực.

Hơn 600 hộ nghèo, cận nghèo Lào Cai được xây mới, sửa chữa nhà ở

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, UBND tỉnh Lào Cai triển khai hỗ trợ nhà ở cho 7.555 hộ nghèo ở 4 huyện với tổng kinh phí khoảng 415 tỷ đồng.