Cả hệ thống chính trị vào cuộc, huyện Mai Sơn đạt kết quả khả quan trong giảm nghèo

Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện Mai Sơn (Sơn La) giảm 2,1%, xuống còn 12,8%. Huyện đặt mục tiêu mỗi năm giảm bình quân 2% hộ nghèo, đến năm 2025, đưa 3 xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Năm 2022, Chi bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mai Sơn (Sơn La) được phân công giúp đỡ bản Pù Tền. Đây là một trong những bản đặc biệt khó khăn của xã Tà Hộc với 68 hộ, 315 nhân khẩu dân tộc Khơ Mú; trong đó có 82% số hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ đã tổ chức họp bàn, tìm giải pháp hỗ trợ bản xây dựng mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế cụ thể cũng như tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân, lựa chọn mô hình cụ thể giúp người dân phát triển kinh tế.

Kết quả, trong năm, Trung tâm đã tổ chức được 3 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; hỗ trợ 408 con gà giống, 272 kg cám, 11 kg hạt rau giống cho người dân trong bản...

Còn tại xã biên giới Phiêng Pằn đã thành lập 8 tổ công tác theo dõi, phụ trách các bản. Nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh từng vùng, các tổ công tác đã tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi phù hợp; vận động nhân dân thành lập hợp tác xã, tham gia các chuỗi liên kết sản xuất, cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến trên địa bàn huyện; củng cố nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Kết quả, năm 2022, xã đã thực hiện xóa nhà dột nát cho 16 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn với tổng số tiền huy động từ các nguồn xã hội hóa và ngày công lao động của người dân, trị giá hơn 300 triệu đồng.

Bên cạnh đó, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, như trồng cây ăn quả trên đất nương, chăn nuôi gia súc nhốt chuồng; hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển sản xuất, với tổng dư nợ hơn 1 tỷ đồng...

Đây chỉ là 2 trong số nhiều câu chuyện về những nỗ lực trong công tác giảm nghèo bền vững của các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Mai Sơn.

Tập trung nguồn lực đầu tư có trọng điểm và bền vững 

Trên địa bàn huyện Mai Sơn hiện có 22 xã, thị trấn, trong đó có 11 xã thuộc khu vực III, có 123 bản đặc biệt khó khăn. Những năm qua, huyện đã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc.

Huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Mai Sơn, giai đoạn 2021 - 2025; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn đôn đốc UBND các xã, thị trấn theo dõi biến động, cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý. Lồng ghép triển khai các chính sách, dự án hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo bền vững; tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Huyện tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vì sao tỷ lệ hộ nghèo còn cao, để có hình thức hỗ trợ hiệu quả.

Mô hình nuôi bò nhốt chuồng tại Mai Sơn

Cùng với đó, sử dụng hiệu quả, kịp thời nguồn vốn (vốn Trung ương, vốn địa phương) để triển khai thực hiện các dự án về giảm nghèo; tập trung nguồn lực đầu tư có trọng điểm và bền vững, trọng tâm là các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Riêng năm 2022, từ nguồn vốn được phân bổ, huyện đã tạo việc làm cho 5.170 lao động; hỗ trợ trên 5.300 lượt hộ vay vốn phát triển sản xuất...

Huyện đã phân công 42 cơ quan, đơn vị, các chi, đảng bộ cơ sở giúp đỡ 49 bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Nhiệm vụ của các đơn vị là phối hợp với các xã nắm bắt nguyện vọng của các hộ nghèo; xây dựng phương án giúp đỡ, lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực. Chẳng hạn: Hướng dẫn cách làm kinh tế, giúp đỡ hộ nghèo làm nhà ở; hỗ trợ cây trồng vật nuôi; xây dựng công trình nhà lớp học; tuyên truyền, vận động các gia đình thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...

Để giúp các hộ nghèo “an cư, lạc nghiệp”, huyện đã rà soát, đánh giá mức độ khó khăn và khả năng tự làm nhà ở của từng hộ nghèo để có phương án hỗ trợ, huy động các tổ chức, cá nhân cùng chung tay giúp đỡ. Từ năm 2020 đến nay, huyện hỗ trợ xóa 150 - 170 nhà tạm, riêng năm 2022 là 201 nhà, với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác xóa đói, giảm nghèo của huyện Mai Sơn đã đạt được kết quả khả quan. Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều giảm 2,1%, giúp giảm hộ nghèo toàn huyện xuống còn 12,8%.

Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả đã xuất hiện, như: Chăn nuôi bò sinh sản tại các xã Chiềng Chung, Tà Hộc, Cò Nòi, Chiềng Dong; canh tác các loại cây có múi ở Phiêng Cằm, Chiềng Ban, Hát Lót; đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh cây ăn quả, rau hoa chất lượng cao; huyện có 9/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Mai Sơn đặt mục tiêu mỗi năm giảm bình quân 2% hộ nghèo, đến năm 2025, đưa 3 xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện đang tiếp tục triển khai thực hiện tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; xây dựng các mô hình sinh kế giảm nghèo xuất phát từ nhu cầu cộng đồng, hộ nghèo; lựa chọn các dự án, mô hình phù hợp với nhu cầu, điều kiện và khả năng sản xuất của các hộ tham gia gắn với phát huy tiềm năng, thế mạnh từng vùng. 

Song song với đó, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Phạm Thiện, Thu Hằng, Ngân Phương

Điện thoại thông minh hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Nhờ điện thoại thông minh, các thiết bị điện tử nghe nhìn và mạng internet, bà con dân tộc thiểu số tại Lào Cai đã biết ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, học tập các mô hình kinh tế và bán hàng trực tuyến.

Làng Lô Lô Chải - Điểm sáng du lịch nơi địa đầu Tổ quốc

Không chỉ trông đợi "hữu xạ tự nhiên hương", đồng bào tại Lô Lô Chải hiện nay đã biết ứng dụng công nghệ thông tin quảng bá sản phẩm du lịch của địa phương mình qua Zalo, Facebook, TikTok, Youtube...

20.000 học sinh được tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân gia đình tại Chư Păh

Trên mảnh đất Chư Păh, năm 2021, trong 327 cặp kết hôn, thì có tới 76 cặp tảo hôn là đồng bào dân tộc thiểu số. Với quyết tâm không để tình trạng này kéo dài, chính quyền huyện Chư Păh đã triển khai hàng loạt hoạt động nhằm đẩy lùi nạn tản hôn.

Kết nghĩa thôn, buôn - cách làm mới hiệu quả tại Krông Pắk

Xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược, lâu dài, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác kết nghĩa với thôn, buôn đồng bào DTTS.

Bảo tồn âm thanh “giữ hồn” của dân tộc Giẻ Triêng

Dưới tác động tích cực của các chính sách bảo tồn, phát triển văn hóa của Đảng, nhà nước, đồng bào Gié Triêng ở Đắk Dục, Ngọc Hồi (Kon Tum) đã làm tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Nạn tảo hôn dần vắng bóng trên mảnh đất Kon Plong

Nhờ nhiều hoạt động tuyên truyền quyết liệt, trong những năm gần đây, tổng số trường hợp tảo hôn trên địa bàn huyện Kon Plong có xu hướng giảm dần theo từng năm, không có hôn nhân cận huyết thống.

Phát huy vai trò y tế thôn bản trong chăm sóc sức khoẻ cộng động

Là cánh tay nối dài của ngành y tế tại cơ sở, đội ngũ nhân viên y tế thôn bản đóng góp lớn trong việc trực tiếp chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, nhất là người nghèo tại vùng sâu, vùng xa.

Yên Bái: Nhiều người dân tộc thiểu số tham gia xuất khẩu lao động

Huyện Văn Yên là địa phương có số người đi lao động xuất khẩu cao nhất tỉnh Yên Bái. Nhờ nguồn vốn tiết kiệm từ người xuất khẩu lao động, nhiều gia đình đã xóa đói giảm nghèo.

Đổi thay tích cực ở thôn nghèo "ba không" vùng cao Lào Cai

Từ một thôn "ba không" với không điện, không đường bê tông, không sóng điện thoại di động… sắp tới thôn Bản Giàng, xã Pa Cheo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai sẽ có nhiều đổi thay theo hướng tích cực.

Hơn 600 hộ nghèo, cận nghèo Lào Cai được xây mới, sửa chữa nhà ở

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, UBND tỉnh Lào Cai triển khai hỗ trợ nhà ở cho 7.555 hộ nghèo ở 4 huyện với tổng kinh phí khoảng 415 tỷ đồng.