bảo hiểm y tế

Cập nhập tin tức bảo hiểm y tế

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Nỗ lực cho sự nghiệp an sinh

Chính sách BHYT ra đời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân.